IV Wrocławskie Sympozjum
Pielęgniarek Operacyjnych

„Razem dla bezpieczeństwa pacjenta”

 
Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

 
Dynamiczny rozwój wiedzy medycznej oraz nowoczesnych technik operacyjnych mobilizuje pielęgniarstwo operacyjne by podejmować wciąż nowe wyzwania. Serdecznie zapraszam do udziału oraz wymiany poglądów i doświadczeń podczas IV Wrocławskiego Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11-12 maja 2023 r.
 
Poruszymy ważne tematy z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologicznej, chirurgii dziecięcej, ginekologii, urologii i kardiochirurgii. Nie zapomnimy również o nowościach, jakie na rynku pielęgniarstwa operacyjnego wydarzyły się w minionym okresie. Przedstawimy zagadnienia z zakresu kształcenia podyplomowego pielęgniarek operacyjnych, relacji w zespołach pielęgniarskich oraz poruszymy temat zdarzeń niepożądanych, występujących na bloku operacyjnym w kontekście naszej codziennej pracy.

Zachęcamy do współpracy i dzielenia się własnymi doświadczeniami z Koleżankami i Kolegami z całej Polski.

Do zobaczenia we 'Wrocławiu – Mieście Spotkań'.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 

Izabela Szwed
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego2
dni
20
wystąpień
25
prelegentów i moderatorów
250
miejsc


Prelegenci, Moderatorzyprof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk
Narodowy Instytut Onkologii, Oddział w Gliwicach
W 2004 podjął pracę w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, gdzie {{MORE}} pracuje nadal. Równocześnie w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Zabrzańskim Wydziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii ogólnej a w 2014 specjalisty z chirurgii onkologicznej oraz rozpoczął specjalizację z transplantologii klinicznej. Od 2012 pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego, a od 2017 roku pełni funkcję kierownika bloku operacyjnego. W 2016 roku uzyskał tytuł dr hab. n. med., a w 2021 roku profesora zwyczajnego.
prof. dr hab. n. med  Radosław Pietura
SPSK1 w Lublinie
 Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej SPSK1 w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Radiolog zabiegowy, {{MORE}} twórca: kierunku elektroradiologia UM w Lublinie, Pracowni MR 7T w Ecotech Lublin i NZOZ 4Cardia. Miłośnik żył, żeglarstwa i życiowego podejścia do nauki nowoczesnego leczenia pacjentów. Absolwent studiów podyplomowych SGH w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.
dr hab. n. med. Adam Rzechonek
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Po zdobyciu stopni specjalizacji chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych XX wieku aktywność {{MORE}} naukową badając efektywność lokalnej analgezji po torakotomiach. Określił warianty użycia leków znieczulających stosowanych pod opłucną ścienną i lub do jamy opłucnowej. Zagadnienia te stanowiły temat jego pracy doktorskiej. Następnie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Polsko - Austriacką Szkołę Zarządzania. Uzyskane kwalifikacje stanowiły podstawę sprawowania funkcji dyrektora ds. lecznictwa, a potem pełnienia obowiązków kierownika Klinki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W okresie pierwszych kilkunastu lat XXI wieku skoncentrował się na poszukiwaniach markerów pierwotnych lub wtórnych nowotworów płuca. Skutkowało cyklem publikacji – umożliwiających uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Jego głównymi zainteresowaniami klinicznymi i naukowymi była chirurgia deformacji klaki piersiowej, przerzutów nowotworowych do płuc, endoskopia interwencyjna patologii dróg oddechowych, chirurgia schorzeń ropnych klatki piersiowej. Obecnie jego głównymi zainteresowaniami są badania dystrybucji penetracji płynów - potencjalnych leków w guzach nowotworowych i wdrażanie metod ablacyjnych nieoperacyjnych nowotworów klatki piersiowej. Inne pasje to edukacja i, szerzej pojęta, pomoc.
dr hab. n. med. Dawid Murawa
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
chirurg onkolog, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry Chirurgii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej {{MORE}} Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Piastuje stanowisko kierownika Katedry Chirurgii i Onkologii Wydziału Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. W latach 2015–2019 był rektorem Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, w latach 2004–2017 był pracownikiem Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. W okresie 2017–2019 kierownik Oddziału Chirurgii Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Obecnie poza kierowaniem Kliniką Chirurgii szpitala w Zielonej Górze jest konsultantem Oddziałów Chirurgii Szpitali w Pleszewie oraz Środzie Wielkopolskiej. W maju 2020 objął funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (od 2018 był prezesem elektem)
dr n. med. Sławomir Cieśla
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
Doświadczony specjalista, chirurg ogólny i onkologiczny. Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze jako {{MORE}} zastępca kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Jest konsultantem akademickim w dziedzinie anatomii prawidłowej człowieka i chirurgii. Jest konsultantem  w zakresie onkologii i chirurgii onkoplastycznej w Wielkopolskim Centrum Medycznym -Szpitalu Św. Wojciecha w Poznaniu. Wcześniej pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie na Oddziale Chirurgii Ogólnej , Onkologicznej i Naczyniowej. Pełnił funkcje Kierownika Pododdziału Chirurgii Onkologicznej oraz z-cy dyrektora szpitala ds. medycznych. Jest aktywnym członkiem organizacji naukowych: Towarzystwa Chirurgów Polskich (APS), Polskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej (PSSO) , European Society of Surgical Oncology (ESSO) oraz Central-Eastern European Breast Cancer Surgical Consortium (CEEBCSC)
dr n. med. Piotr Błasiak
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Absolwent wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego (2009) i Uniwersytetu Josepha Fouriera w Grenoble we Francji w ramach  {{MORE}} programu Erasmus. Obecnie jest adiunktem w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, gdzie pracuje naukowo, prowadzi zajęcia dydaktyczne z polskimi studentami oraz z English Division. Na co dzień wykonuje operacje torakochirurgiczne w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu
dr n. med. Jacek Jakubaszko
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwerstet Medyczny) rok 2000. Od 2002 związany z Kliniką Chirurgii Serca UM {{MORE}} we Wrocławiu Obecnie zatrudniony w Instytucie Chorób Serca, Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Oddział Transplantacji Serca i Wspomagania Mechanicznego Krążenia w USK we Wrocławiu. Specjalizacje: kardiochirurgia, medycyna ratunkowa
dr n. med. Paweł Cześniewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Specjalista Kardiolog Dziecięcy, Pediatra, Certyfikowany operator zabiegów pediatrycznej kardiologii inwazyjnej (AISN - PTK)
dr n. med. Sharma Girish
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.
Ordynator Kardiochirurgii Dziecięcej. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w {{MORE}} Poznaniu. Zastępca Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2000-2004. Rozprawa doktorska pod tytułem: 'Wymiana zastawki aortalnej u dzieci z lub bez poszerzenia drogi odpływu komory lewej'
dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM
Magister pielęgniarstwa, psychoonkolog, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej {{MORE}} opieki, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Redaktor Naczelny „Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece
lek. med. Anna Strutyńska
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Ukończyła studia na kierunku lekarskim na uczelni Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2021 roku. Od 2022 rezydentka {{MORE}} na oddziale chirurgii klatki piersiowej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.
lek. med. Anna Tomkowiak
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o.
Specjalista kardiochirurg. Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2012) {{MORE}} Uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu kardiochirurgii (2021). Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi MEDINET Sp. z o.o. we Wrocławiu, Kardiochirurgia Dziecięca i Kardiochirurgia Dorosłych (03.2021 – aktualnie). Uczestnik wielu konferencji,staży w kraju i za granicą m.in. staż z zakresu Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa (04.2019) i staż z zakresu Kardiochirurgii Dziecięcej Linz Austria (07.2019)
Dorota Kudzia Karwowska
Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej
Z wykształcenia pielęgniarka, specjalistka ds.pielęgniarstwa chirurgicznego. Obecnie Kierownik Centralnej sterylizatorni w Uniwersyteckim Szpitalu {{MORE}} Klinicznym w Katowicach Od 2012 roku członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej. Wykładowca na specjalizacji z  Pielęgniarstwa Rodzinnego, nauczyciel zawodu Technik sterylizacji medycznej, autor i współautor podstawy programowej  oraz publikacji naukowych z zakresu dekontaminacji wyrobów medycznych, członek Krajowego zespołu ds. zadań egzaminacyjnych dla zawodu Technika sterylizacji medycznej.Joanna Lewoniewska
Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
Mgr pedagogiki, edukator zdrowia i profilaktyki uzależnień, licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego. W zawodzie {{MORE}} pielęgniarki od 40 lat. Wykładowca w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych oraz Polskiego Centrum Edukacji. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Autorka publikacji na łamach Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz wielu artykułów i badań sondażowych publikowanych na stronie internetowej SPC, między innymi na temat mobbingu i relacji w zespołach pielegniarskich oraz molestowania seksualnego dzieci i uzależnień personelu medycznego
Katarzyna Jarzębowska
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM
Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego. Pracuje w  Bloku Operacyjnym {{MORE}} Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Anette Wahlgren Sepiolo
Centralny Szpital w Kristianstad (Szwecja)
Pielęgniarka od 1995 roku, Doktor Nauk o Zdrowiu. Od 2016 pielęgniarka operacyjna w Centralnym Szpitalu w Kristianstad (Szwecja)mgr Marcin Kwiatkowski
Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu
Z wykształcenia i zamiłowania Pielęgniarz. Czynnie w zawodzie od 25 lat. Magister Pielęgniarstwa (Akademia Medyczna we {{MORE}} Wrocławiu), Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Pracuje na stanowisku Koordynatora ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym Matopat w Toruniu czynnie wciąż uczestnicząc w pracy bloku operacyjnego oraz jako Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Kolegium Nauk Medycznych w Toruniu dbając o rozwój nowych kadr pielęgniarskich.

mgr Aleksandra Frączek
SPZOZ w Kępnie
Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego. Magister Zarządzania w Ochronie ZdrowiaData końca rejestracji

30 kwietnia 2023 r.

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział we 'Wrocławskim Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: wspielop@gmail.com

Data Sympozjum

11-12 maja 2023 r.

Limit uczestników konferencji to 250 osób.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Partner Główny
Partnerzy


Wystawcy